4D semantic cardiac magnetic resonance image synthesis on XCAT anatomical model

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '4D semantic cardiac magnetic resonance image synthesis on XCAT anatomical model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen