4D printing of liquid crystals: what’s right for me?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftAdvanced Materials
DOI's
StatusGeaccepteerd/In druk - 2021

Citeer dit