4D Printing of Liquid Crystals

Marc del Pozo Puig

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

227 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schenning, Albert P.H.J., Promotor
  • Bastiaansen, C.W.M., Co-Promotor
  • Debije, Michael G., Co-Promotor
Datum van toekenning22 dec. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5419-5
StatusGepubliceerd - 22 dec. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit