40Gb/s data routing through a scalable 2D matrix of higher order ring resonator switches

P. Dasmahapatra, R. Stabile, A. Rohit, K.A. Williams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1545-1547
TijdschriftElectronics Letters
Volume49
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit