40-Gb/s transmission over 100m graded-index plastic optical fiber based on discrete multitone modulation

H. Yang, S.C.J. Lee, E. Tangdiongga, F. Breyer, S. Randel, A. M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

201 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '40-Gb/s transmission over 100m graded-index plastic optical fiber based on discrete multitone modulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics