3D vormen in beton : onderzoek naar Vacuumatics 3D-bekistingsystemen

F.A.A. Huijben, F. Herwijnen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

De haalbaarheid van geometrisch complexe vormen in beton, aan de orde bij ‘blobarchitectuur’ en ‘free-form design’ wordt vooral bepaald door de flexibiliteit en aanpasbaarheid van het toegepaste bekistingsysteem. Aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wordt onderzoek gedaan naar in vorm aanpasbare, onder invloed van vacuüm voorgespannen driedimensionale bekistingsystemen, ofwel Vacuumatics 3D-Bekistingsystemen. De constructieve werking van Vacuumatics berust op het principe dat losse vulelementen in een gesloten flexibele omhulling alzijdig worden voorgespannen tot een samenwerkend geheel in een voorgedefinieerde vorm.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)48-52
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume61
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit

Huijben, F. A. A., & Herwijnen, van, F. (2009). 3D vormen in beton : onderzoek naar Vacuumatics 3D-bekistingsystemen. Cement, 61(5), 48-52.