3D Volume reconstruction of polymer blends and composites

K. Lu, J. Loos, E. Sourty, N. Grossiord, C.E. Koning, J. Yu

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D Volume reconstruction of polymer blends and composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science