3D visualization of software architectures

Loe Feijs, Roel De Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Why struggle over reams of abstract code when you could walk through the architecture instead?

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-78
TijdschriftCommunications of the ACM
Volume41
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec 1998

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '3D visualization of software architectures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit