3D virtual world BPM training systems: process gateway experimental results

Michael Leyer, Ross Brown, Banu Aysolmaz, Irene Vanderfeesten, Oktay Turetken

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D virtual world BPM training systems: process gateway experimental results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen