3D topology optimisation including a movable void

H. Hofmeyer, J.M. Davila Delgado

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '3D topology optimisation including a movable void'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen