3D sugar printing of networks mimicking the vasculature

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '3D sugar printing of networks mimicking the vasculature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen