3D-stromingsberekeningen in een uitlaatspruitstuk

M. Steen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-19
TijdschriftMechanische Technologie
Nummer van het tijdschriftaugustus
StatusGepubliceerd - 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit

Steen, van der, M. (1992). 3D-stromingsberekeningen in een uitlaatspruitstuk. Mechanische Technologie, (augustus), 16-19.