3D saddle point detection and applications in cardiac imaging

Andrea Fuster, Roy van Pelt, Rutger H.J. Fick, Geert Claassen, Bart M. ter Haar Romeny, Hans C. van Assen, Luc Florack

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D saddle point detection and applications in cardiac imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science

Mathematics