3D Printing for Repair: A Paradigm Shift in Fixing Our Relationships with Things

Nazli Terzioğlu, Clare Brass, Dan Lockton

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelSustainable Innovation 2016: Circular Economy Innovation Design
StatusGepubliceerd - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit