3D-printed stenotic aortic valve model to simulate physiology before, during, and after transcatheter aortic valve implantation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '3D-printed stenotic aortic valve model to simulate physiology before, during, and after transcatheter aortic valve implantation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen