3D Perovskite Passivation with a Benzotriazole-Based 2D Interlayer for High-Efficiency Solar Cells

Alessandro Caiazzo, Arthur Maufort, Bas T. van Gorkom, Willemijn H.M. Remmerswaal, Jordi Ferrer Orri, Junyu Li, Junke Wang, Wouter T.M. van Gompel, Kristof Van Hecke, Gunnar Kusch, R.A. Oliver, Caterina Ducati, Laurence Lutsen, Martijn M. Wienk, Samuel D. Stranks, Dirk Vanderzande, René A.J. Janssen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
66 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D Perovskite Passivation with a Benzotriazole-Based 2D Interlayer for High-Efficiency Solar Cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science