3D non-linear MHD simulation of the MHD response and density increase as a result of shattered pellet injection

D. Hu, E. Nardon, M. Lehnen, G. T.A. Huijsmans, D. C. van Vugt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '3D non-linear MHD simulation of the MHD response and density increase as a result of shattered pellet injection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie