3D Nanoscale Imaging and Quantitative Analysis of Zeolite Catalysts

J. Zecevic

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D Nanoscale Imaging and Quantitative Analysis of Zeolite Catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering