3D interactive smart home : a new research tool for user studies of smart homes

E. Allameh, M. Heidari Jozam, B. de Vries, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer70S
Aantal pagina's1
TijdschriftGerontechnology
Volume15
Nummer van het tijdschriftsuppl.
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 nov 2016
EvenementISG, Gerontechnology - Palais de la Méditerranée, Nice, Nice, Frankrijk
Duur: 28 sep 201630 sep 2016
Congresnummer: 10
http://www.isg2016.org/

Citeer dit