3D-Integration on Wafer Level of Photonic and Electronic Circuits

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

318 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Tol, Jos J.G.M., Promotor
  • Williams, Kevin A., Promotor
Datum van toekenning2 mrt. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5218-4
StatusGepubliceerd - 2 mrt. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit