3D-integrated all-solid-state batteries

P.H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
85 Downloads (Pure)

Samenvatting

This article has no abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24-29
Aantal pagina's6
TijdschriftEurophysics News
Volume42
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '3D-integrated all-solid-state batteries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit