3D ideal linear peeling ballooning theory in magnetic fusion devices

T. Weyens

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

450 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Huijsmans, Guido T.A., Promotor
  • Sanchez-Fernandez, L.R., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning1 feb 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6233-498-4
StatusGepubliceerd - 1 feb 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit