3D harmonic modeling of eddy currents in segmented conducting structures

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
87 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '3D harmonic modeling of eddy currents in segmented conducting structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen