3D geometry assessment and wall stress analysis of carotid arteries using 2D US segmentation during a controlled sweep

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D geometry assessment and wall stress analysis of carotid arteries using 2D US segmentation during a controlled sweep'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie