3D FE simulations show the importance of osmotic forces in disc biomechanics

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelAbstracts of the 5th World Congress of Biomechanics
Plaats van productieGermany, Munich
Pagina'sS419-
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit