3D-deflectometry : fast nanotopography measurement for the semiconductor industry

K.K. Szwedowicz

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  3378 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
  Begeleider(s)/adviseur
  • Beijerinck, Herman, Promotor
  • Tijhuis, Anton, Promotor
  • Bäumer, Stefan M.B., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning8 nov. 2006
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-0679-8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit