3D concrete printing in architecture: a research on the potential benefits of 3D printing in architecture

A. van der Zee, Marjolein P.A.M. Marijnissen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D concrete printing in architecture: a research on the potential benefits of 3D printing in architecture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen