3D concrete printing for structural applications

Freek Bos, Zeeshan Ahmed, Claudia Romero Rodriguez, Stefan Chaves Figueiredo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
84 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D concrete printing for structural applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Engineering