3D-computersimulatie van het verhardingsproces

R.J. Eijk, van, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

De ontwikkeling van geavanceerde meettechnieken heeft het mogelijk gemaakt de structuur van cement en zijn hydratatieproducten te volgen en zo meer inzicht te krijgen in het ingewikkelde hydratatieproces. De beschikbaarheid van rekenkracht en vernieuwde kennis over de hydratatieproducten en –processen heeft geleid tot de ontwikkeling van CEMHYD3D, een computermodel dat de hydratatie van cement numeriek simuleert. Dit computermodel is oorspronkelijk ontwikkeld door Bentz en Garboczi [1] en wordt sinds 1994 verder ontwikkeld binnen de afdeling Civiele Technologie en Management van de Universiteit Twente. Het model is nu geschikt voor praktische toepassing en wordt gebruikt voor onderzoek op de universiteit en bij cementproducenten. Adviseurs en ontwerpers van betonconstructies, ook in de prefab-industrie, zouden het model eveneens kunnen gebruiken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)63-67
Aantal pagina's5
TijdschriftCement
Volume52
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit