39th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications, SEAA 2013, Santander, Spain, September 4-6, 2013

Onur Demirörs (Redacteur), Oktay Türetken (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
UitgeverijIEEE Computer Society
ISBN van geprinte versie978-0-7695-5091-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013
Evenement39th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2013) - Santander, Spanje
Duur: 4 sep. 20136 sep. 2013
Congresnummer: 39
http://seaa2013.ii.metu.edu.tr/

Citeer dit