38/60 GHz Dual-Frequency 3-Stage Transformer-Based Differential Inductor-Peaked Rectifier in 40-nm CMOS Technology

Yun Fang, Gernot Hueber, Hao Gao (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '38/60 GHz Dual-Frequency 3-Stage Transformer-Based Differential Inductor-Peaked Rectifier in 40-nm CMOS Technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen