36 Gb/s operation of a BiCMOS driver and InP EAM using foundry platforms

Marija Trajkovic, Xi Zhang, Fabrice Blache, Karim Mekhazni, Marion K. Matters-Kammerer, Helene Debregeas, Xaveer Leijtens, Kevin Williams

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

204 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '36 Gb/s operation of a BiCMOS driver and InP EAM using foundry platforms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics