3,4,5-Tri-dodecyloxybenzoic acid: combining reaction engineering and chemistry in the development of an attractive tool to assist scaling up solid-liquid reactions

J.P.A. Custers, M.C. Hersmis, J. Meuldijk, J.A.J.M. Vekemans, L.A. Hulshof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3,4,5-Tri-dodecyloxybenzoic acid: combining reaction engineering and chemistry in the development of an attractive tool to assist scaling up solid-liquid reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen