320 Gbit/s wavelength conversion using four-wave mixing in quantum-dot semiconductor optical amplifiers

M. Matsuura, O. Raz, F. Gomez-Agis, N. Calabretta, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this study, we demonstrate error-free all-optical wavelength conversion of ultrahigh-speed intensity modulated signals by means of four-wave mixing in a quantum-dot semiconductor optical amplifier. Error-free performance at a bit rate of 320 Gbit/s is measured for the extracted 40 Gbit/s tributaries with a 3:4 dB average power penalty to the original signal.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2910-2912
Aantal pagina's3
TijdschriftOptics Letters
Volume36
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '320 Gbit/s wavelength conversion using four-wave mixing in quantum-dot semiconductor optical amplifiers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit