31P NMR studies of photophosphorylation in intact cells of Chromatium vinosum

K. Nicolaij, K.J. Hellingwerf, H. Gemerden, van, R. Kaptein, W.N. Konings

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '31P NMR studies of photophosphorylation in intact cells of Chromatium vinosum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen