31P NMR studies of photophosphorylation in intact cells of Chromatium vinosum

K. Nicolaij, K.J. Hellingwerf, H. Gemerden, van, R. Kaptein, W.N. Konings

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)249-254
  Aantal pagina's6
  TijdschriftFEBS Letters
  Volume138
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '31P NMR studies of photophosphorylation in intact cells of Chromatium vinosum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit