3-Methyl-trans-1-phenylallyl anions and the stereoselectivity of base-catalyzed olefin isomerization

H. Kloosterziel, J.A.A. Drunen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1025-1026
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume87
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1968

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3-Methyl-trans-1-phenylallyl anions and the stereoselectivity of base-catalyzed olefin isomerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit