2D vs 3D visual quality evaluation : the depth factor

S.L. Wu, J.E. Caviedes, I.E.J. Heynderickx

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '2D vs 3D visual quality evaluation : the depth factor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen