2D and 3D simulations of temperature-dependent sintering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018
EvenementMate Poster Award 2018: 23th annual poster contest - Eindhoven
Duur: 13 dec 201813 dec 2018

Congres

CongresMate Poster Award 2018
Periode13/12/1813/12/18

Citeer dit