2800 tons frictie-schroefpers

J.C. Tonnon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)53
TijdschriftMetaalbewerking
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1962

Citeer dit