28-GBd 32QAM FMF transmission with low complexity phase estimators and single DPLL

R.G.H. Uden, van, C.M. Okonkwo, H. Chen, H. Waardt, de, A.M.J. Koonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '28-GBd 32QAM FMF transmission with low complexity phase estimators and single DPLL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen