2,6-Diphenylpyridine

M.A. Alves da Rocha, J.N. Low, L.R. Gomes, A. Quesada, L.M.N.B.F. Santos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  89 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '2,6-Diphenylpyridine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen

  Fysica en Astronomie