2.4GHz energy harvesting for ultra low power radio

H. Gao, P.G.M. Baltus, R. Mahmoudi, Arthur Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 1st International Workshop on Wireless Energy Transport and Harvesting (IWWETH), 28 June 2011, Eindhoven, The Netherlands
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit