24 uur toeval of Odysseus

J.D. Bekkering, M. Riedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)68-77
Aantal pagina's10
TijdschriftOase : Tijdschrift voor Architectuur = Journal for Architecture
Volume29
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit