2,4-Di(butylureido)-6-methyl-s-triazine

H. Kooijman, A.L. Spek, F.H. Beijer, R.P. Sijbesma, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
127 Downloads (Pure)

Samenvatting

The formation of a quadruply hydrogen-bonded dimer of the title compd., C14H25N7O2, is prevented by an intramol. hydrogen bond, which disrupts the linear ADADA donor-acceptor array. An infinite two-dimensional hydrogen-bonded network is formed instead.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)o1546-o1548
TijdschriftActa Crystallographica, Section E: Structure Reports
VolumeE59
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '2,4-Di(butylureido)-6-methyl-s-triazine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit