$210=14\times 15=5\times 6\times 7={21 \choose 2}={10\choose 4}$

A. Pintér, B.M.M. Weger, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)175-189
  TijdschriftPublicationes Mathematicae. Institutum Mathematicum Universitatis Debreceniensis
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit