2-(Trimethylsilyl)-λ3-Phosphinine: synthesis, coordination chemistry, and reactivity

Marija H. Habicht, Friedrich Wossidlo, Tobias Bens, Evgeny A. Pidko, Christian Müller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '2-(Trimethylsilyl)-λ<sup>3</sup>-Phosphinine: synthesis, coordination chemistry, and reactivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen