2-Methoxyethanol as a new solvent for processing methylammonium lead halide perovskite solar cells

K.H. Hendriks, J.J. van Franeker, B.J. Bruijnaers, J.A. Anta, M.M. Wienk, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '2-Methoxyethanol as a new solvent for processing methylammonium lead halide perovskite solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen