2-(Diphenylphosphino)phenyl 2-(diphenylphosphinoyl)phenyl ether

D.M. Tooke, J.B.M. Wilting, D. Vogt, A.L. Spek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  107 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The title compound, C36H28O2P2, features weak inter- and intramolecular hydrogen bonds linking molecules into infinite chains.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)o2406-o2407
  TijdschriftActa Crystallographica, Section E: Structure Reports
  VolumeE61
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '2-(Diphenylphosphino)phenyl 2-(diphenylphosphinoyl)phenyl ether'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit