2-designs having an intersection number $k-n$

H.J. Beker, W.H. Haemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '2-designs having an intersection number $k-n$'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics